Vzw Amate stelt alles in het werk om de risico’s op verdere besmetting van het coronavirus te beperken en om de impact hiervan op onze bewoners zo klein mogelijk te houden.

 

Vzw Amate stelt alles in het werk om de risico’s op verdere besmetting van het coronavirus te beperken en om de impact hiervan op onze bewoners zo klein mogelijk te houden.

We volgen de richtlijnen van de federale overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nauwgezet op. Momenteel betekent dit vooral dat de deuren van al onze woonzorgcentra nog gesloten zijn tot minstens 18 mei. 
Wij volgen de instructies vanuit de overheid dagelijks op, en richtten hiervoor een aparte taskforce op. Wij stellen alles in het werk om de instructies telkens snel en grondig om te zetten in de praktijk.

Het welzijn en de gezondheid van de bewoners en medewerkers staat voorop. Wij leggen u graag uit wat deze maatregelen concreet betekenen voor onze organisatie, bewoners en medewerkers. Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking aan de onderstaande maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Bezoek in onze woonzorgcentra

UPDATE:

De Vlaamse taskforce keurde op 7 mei nieuwe richtlijnen goed om bezoek mogelijk te maken in de woonzorgcentra, ten vroegste vanaf 18 mei, en waarbij de woonzorgcentra zelf bepalen vanaf wanneer ze verdere stappen zetten om bezoek binnen te laten. Binnen Amate hangt de evolutie van de bezoekersregeling af van de situatie in elk woonzorgcentrum (besmettingen, infrastructuur, …) 

We hebben de laatste twee maanden veel inspanningen gedaan om contactmomenten mogelijk te maken aan het woonzorgcentrum d.m.v. raambezoeken, ‘draadbezoeken’, bezoeken in de tuin, skypegesprekken,etc. De richtlijnen van 7 mei geven aan dat bezoeken zoveel mogelijk buiten moeten plaatsvinden. Wij blijven dan ook vol op inzetten op deze contactmomenten en waar nodig breiden we die uit om alles verder veilig te kunnen laten verlopen. Ook de contactmomenten via skype blijven we verder organiseren. 

Ieder woonzorgcentrum zal familieleden, mantelzorgers en bewoners de komende weken verder op de hoogte houden van de aanpassingen aan de bezoekersregeling. In elk geval zal ieder bezoek in de toekomst op afspraak gebeuren en enkel op weekdagen.  

Kinderen, kleinkinderen en familie kunnen hun familielid in het wzc verrassen met een krantje (andere doeleinden zijn niet toegelaten). Iedereen zal slechts één krantje kunnen verzenden naar het wzc of de serviceflats. Dit is een initiatief van Genscom en Happiedays en zal enkel tijdens de periode van de quarantaine lopen.

--> Hoe kan ik een krantje versturen naar mijn oma of opa?: eenvoudig via https://www.happiedays.be/be_nl/granniedays

 

Toegang tot het woonzorgcentrum is nog steeds enkel mogelijk voor

 • interne en externe medewerkers, zoals medische en paramedische hulpverleners, podologen, stagiairs, jobstudenten en weekendhulpverleners.
 • vrijwilligers en mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren bij meerdere bewoners in het woonzorgcentrum. Essentiële zorgtaken zijn hulp bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL).
 • geregistreerde bezoekers: dit zijn bezoekers die van de directie en de CRA toestemming hebben om wegens uitzonderlijke omstandigheden bezoek te brengen, bijvoorbeeld in palliatieve situaties
 • UPDATE: Het is opnieuw mogelijk om een afspraak te maken bij de kapper in het woonzorgcentrum, mits het toepassen van de nodige voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, en het dragen van een mondmasker. Voor meer informatie, vraag het na op de eigen campus. 

Bewoners mogen de woonzorgcampus niet verlaten

Bewoners worden gevraagd zoveel mogelijk op hun eigen afdeling te blijven en niet buiten de muren van het woonzorgcentrum te gaan. De tuinen en terrassen zijn wel toegankelijk, mits het toepassen van handhygiëne, de hoest- en nieshygiëne en de ‘social distancing’.

Opnamestop

Momenteel mogen wij geen nieuwe bewoners meer opnemen, noch in het woonzorgcentrum, noch in kortverblijf. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is een opname na doorverwijzing vanuit het ziekenhuis mogelijk.

Onze sociale dienst blijft beschikbaar voor informatie en intake voor toekomstige bewoners. Een rondleiding op de campus is in de huidige fase niet mogelijk.

Assistentiewoningen:

Voor de situatie van de assistentiewoningen verwijzen wij u door naar de informatie per woonzorgcentrum.

Aanpassing zorg- en dienstverlening aan huidige bewoners

Wij beseffen dat bovenstaande maatregelen, opgelegd door de overheid, een grote impact hebben op onze bewoners. Amate zal al het mogelijke doen om de zorg te garanderen en de leefsituatie van bewoners aangenaam en comfortabel te houden.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met het woonzorgcentrum.

Algemene informatie en update over de federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Meer informatie en update over de specifieke maatregelen in de zorgsector: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

Informatie per woonzorgcentrum

AMANDINA

Assistentiewoningen:

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen gelden de volgende maatregelen: 

 • Mogen de flat niet verlaten en mogen geen bezoek ontvangen.
 • De algemene dienstverlening van het woonzorgcentrum blijft lopen.
 • Men kan een bezoek brengen aan de tuin, onder begeleiding van een medewerker.
 • Omdat de ‘socialdistancing’ niet gegarandeerd kan wordenin de gemeenschappelijke eetruimte, wordt de maaltijd genuttigd op de flat.  
 • Allegroepsactiviteiten (zowel van internen als externen) moeten afgelast worden, ook groepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht. 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03/670.14.00) of via email info.amandina@amate.be

HUIZEKEN VAN NAZARETH

Assistentiewoningen:

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen gelden de volgende maatregelen: 

 • Mogen de flat niet verlaten en mogen geen bezoek ontvangen.
 • De algemene dienstverlening van het woonzorgcentrum blijft lopen.
 • Men kan een bezoek brengen aan de tuin.
 • De bewoners van de assistentiewoningen eten gezamenlijk in het Grand Café.   
 • Alle groepsactiviteiten (zowel van internen als externen) moeten afgelast worden, ook groepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht.  

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03 224 02 50) of via email info.hvnazareth@amate.be

HET GOUDEN ANKER

Assistentiewoningen:

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen gelden de volgende maatregelen: 

 • Mogen de flat niet verlaten en mogen geen bezoek ontvangen.
 • De algemene dienstverlening van het woonzorgcentrum blijft lopen.
 • Men kan een bezoek brengen aan de tuin, onder begeleiding van een medewerker.
 • Omdat de ‘socialdistancing’ niet gegarandeerd kan wordenin de gemeenschappelijke eetruimte, wordt de maaltijd genuttigd op de flat.  
 • Allegroepsactiviteiten (zowel van internen als externen) moeten afgelast worden, ook groepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht.  

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03/202.88.30) of via email info.goudenanker@amate.be

SINT JOZEF LIER

Assistentiewoningen:

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen gelden de volgende maatregelen: 

 • Ze mogen geen bezoek ontvangen en niet op bezoek gaan, noch in het woonzorgcentrum, noch elders, bijgevolg ook niet bij de buren samen komen. 
 • Flatgebouw niet verlaten tenzij voor het aankopen van voeding of dringende medische zaken, of een bezoek aan de tuin of wandeling op de dijk, mits respecteren van de ‘socialdistancing’.  
 • Gezien de ‘socialdistancing’ niet gegarandeerd kan worden in de gemeenschappelijke eetruimte, wordt de maaltijd genuttigd op de eigen flat. 
 • Alle groepsactiviteiten (zowel van internen als externen) moetenafgelast worden, ookgroepsactiviteiten op verplaatsing of in open lucht.  
 • Grote binnentuin en eigen terrassen zijn wel toegankelijk.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03/489 27 11) of via email info.stjozeflier@amate.be

ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST

Assistentiewoningen:

Voor de bewoners van onze assistentiewoningen gelden de volgende maatregelen: 

 • Ze mogen niet op bezoek gaan, noch in het woonzorgcentrum, noch elders, bijgevolg ook niet bij de buren samen komen.  Bezoek ontvangen kan alleen als dat nodig is in functie van was brengen en ophalen, om medische redenen, of andere noodzakelijke boodschappen, mits ook hier de nodige afstand van elkaar wordt gerespecteerd. Ook schoonmaakpersoneel kan de flat betreden mits de toepassing van afstandsregel bij elkaar.
 • Flatgebouw niet verlaten tenzij voor het aankopen van voeding of dringende medische zaken.
 • Een bezoek aan de tuin of wandeling in het bos is toegestaan indien mogelijk, mits respecteren van de ‘social distancing’. 
 • Gezien de ‘socialdistancing’ niet gegarandeerd kan worden in de gemeenschappelijke eetruimte, wordt de maaltijd genuttigd op de eigen flat. 

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03/340 33 00) of via email info.olvvantroost@amate.be

SINT JOZEF WUUSTWEZEL

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Bij vragen, opmerkingen of suggesties, neem gerust contact op met ons via het onthaal (telefoon 03/ 633 52 20) of via email info.stjozefww@amate.be